Update bestuur Tennisvereniging Deurningen

02 april 2020


Beste tenniss(t)ers en jeu de boulers van Tennisvereniging Deurningen,

De Coronacrisis woedt nog in alle hevigheid, momenteel brengt dit veel onzekerheid met zich mee. Wij zijn in onze gedachten dan ook bij eenieder die met deze vreselijke ziekte te maken krijgt of van dichtbij meemaakt. Wij wensen degenen dan ook veel sterkte toe. 

Het belangrijkste is natuurlijk de gezondheid van eenieder. Wij volgen als Tennisvereniging het beleid van de overheid en de KNLTB. Dit betekent dat ons tennispark vanaf 16 maart 2020 is gesloten en dat er geen gebruik kan worden gemaakt van ons park.

De gravelploeg heeft haar werkzaamheden moeten staken en staat te popelen om het werk te kunnen hervatten om onze banen speelklaar te maken voor het nieuwe tennisseizoen. Het openingstoernooi dat we hadden gepland op 13 april 2020 kan uiteraard geen doorgang vinden. Het lijkt ons goed om dit toernooi onder een andere toepasselijke naam gelijk na het openen van het park te laten plaatsvinden.

Ook de Jeu de Boules banen liggen er verlaten bij. Wij missen de gezelligheid van de grote groep die op dinsdagmiddag en donderdagavond zo fanatiek deze sport beoefend. Ook voor hen hopen we dat op korte termijn dit weer kan worden opgepakt. Maar ook hier geldt uiteraard, de gezondheid staat voorop.

De ledenvergadering welke we normaal gesproken eind maart houden zullen we, zodra dit mogelijk is, alsnog houden. We zullen dan terugblikken op het jaar 2019 maar ook kijken naar de komende jaren. De nog te nemen stappen om ons tennispark levendig te houden, waaronder bijvoorbeeld de noodzakelijke kwaliteit van de banen (met name de banen 4 en 5) te behouden. Jullie ontvangen over de nieuwe datum tijdig bericht.

Hierna willen wij in het kort ingaan op een aantal belangrijke zaken.

Competitie

De KNLTB competitie zou deze week beginnen. Vanuit onze tennisclub zouden maar liefst 19 teams (ca. 100 tennissers) meespelen aan de competitie! Momenteel is nog niet bekend of deze competitie later start. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen in deze coronacrisis. Wij houden jullie via onze website op de hoogte.

Contributie

Voor onze jeugdleden wordt de contributie maandelijks geïnd. In deze contributie zijn 33 lessen (winter en zomer) opgenomen waarvan de jeugdleden gebruik kunnen maken. Ons streven is om deze 33 lessen ook voor het jaar 2020 te kunnen aanbieden. De lessen die in april uitvallen zullen dan later worden ingehaald.

De contributie voor de senioren wordt eind mei/begin juni geïncasseerd. Wij hopen dan dat het tennisseizoen in volle gang is en de gemiste tennispartijtjes ruimschoots zijn ingehaald. Wij zullen in ieder geval vanuit het bestuur er alles aan doen om het tennisseizoen weer voortvarend op te pakken.

Ook voor de senioren zullen de tennislessen dan zo snel mogelijk worden opgepakt zodat wat ons betreft de 18 zomerlessen kunnen worden gegeven. Hieromtrent is momenteel ook overleg met onze tennistrainers.

Sluiting tennispark

In overeenstemming met het landelijke beleid zal ons tennispark gesloten blijven tot en met 28 april 2020.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met iemand van het bestuur of een mail te sturen naar [email protected]

Rest ons nog om iedereen sterkte te wensen in het doorstaan van deze moeilijke periode en blijf gezond!  

Bestuur Tennisvereniging Deurningen

Nieuwscategorieën