Gedragsregels TV Deurningen

Algemeen

 • Iedereen is welkom in de tennissport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid;
 • Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de tennisbaan;
 • Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is;
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag;
 • Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden;
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en rond de tennisbaan;
 • Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd;
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar;
 • Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien;
 • Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal;
 • Laat de clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter;
 • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen van het park verwijderd worden.

Bar

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging;
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar en/of personen die fungeren als chauffeur van de spelers;
 • De bardienst is verplicht naar legitimatie te vragen bij jongeren onder de 25 jaar. Dit mag ook een tennispas zijn;
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane percentage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholische dranken worden geweigerd;
 • Barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst;
 • Personen onder de 18 jaar mogen geen bardienst verrichten;
 • Er mag alleen alcohol geschonken worden tussen 12:00 uur en 24:00 uur (cf. de Drank- en horecavergunning);
 • Op reguliere tennisdagen heeft de dienstdoende bardienst het recht om op 23:30 de kantine te sluiten;
 • Op feestavonden wordt de muziek om 01:00 uur stopgezet en om uiterlijk twee uur wordt de kantine gesloten.

Banen

 • Betreed de banen alleen met schoenen met een daartoe geschikt profiel. Uw sportzaak weet welk profiel geschikt is;
 • Na elke partij moet de baan geveegd worden. Kijk op de bordjes hoe dat moet (van buiten naar het midden). Neem bij het vegen ook de tussende banen liggende strook mee. Hierdoor wordt algvorming tegengegaanen worden deze stukken niet glad. Hang na het vegen de sleepnetten weer terug;
 • Als de banen door regenval te nat zijn, kan door het belopen de doorlaatbaarheid sterk teruglopen. Als er plassen op de baan liggen mag er daarom niet gespeeld worden. Een natte baan nooit vegen;
 • Opdooi (dooi na een vorstperiode) is de grootste vijand van de tennisbanen in de winter. Bij opdooi en sneeuw mag er niet gespeeld worden. Kijk bij twijfel op de website of de banen bespeelbaar zijn;
 • Hang niet aan de netten. De netpalen en de netten kunnen het gewicht van een menselijk lichaam niet dragen;
 • Laat geen rommel achter op de banen;
 • Neem geen stoelen mee de baan op, stoelpoten veroorzaken ernstige schade aan het baanoppervlak. Op de banen staan banken waar u op kunt zitten;
 • Als het te donker wordt om te spelen kunt u zelf het licht aandoen nabij de toiletruimte in het clubgebouw. Vergeet niet het licht weer uit te doen als na u niet meer gespeeld wordt op die twee banen.

 

Voor meer informatie hierover, wordt verwezen naar het KNLTB beleid rondom Fair Play.