Nieuws uit de ALV van 3 september

06 september 2020


Op donderdag 3 september hadden wij onze ledenvergadering van Tennisvereniging Deurningen. Vaste punten op de agenda zijn een terugblik op het afgelopen jaar, de financiële cijfers van Tennisvereniging Deurningen en Stichting Exploitatie Tenniscomplex Deurningen. Ook kijken we vooruit naar wat nog komen gaat.

Het jaar 2019 was voor onze tennisverenging het jaar van Jeu De Boules. Een fanatieke commissie bestaande uit Wilfried Oude Smeijers, Erik Wegdam, Remco Kerkhof, Jan Oude Nijhuis, Harry Slaghekke, Johan Oude Smeijers en Joop ten Have hebben samen met andere vrijwilligers veel werk verzet. Het resultaat mag er ook zijn, inmiddels hebben we 42 fanatieke leden en zes leden die zowel tennissen als Jeu de Boules spelen. We mogen dus echt spreken over een succes. Harry Slaghekke gaf in de vergadering aan dat de Jeu de Boules echt voorziet in een behoefte. Naast de sportiviteit is ook de saamhorigheid zeer belangrijk.

Voor het komende jaar (2020/2021) hebben we een tweetal bijzondere projecten op de agenda staan. Dit betreft de vervanging van de banen 4 en 5 alsmede het opknappen van de kantine. Beide projecten die de nodig tijd gaan vergen; maar ook noodzakelijk zijn. De ledenvergadering heeft aangegeven dit belangrijk te vinden en dat we hiermee van start te kunnen gaan. Er zullen dus een aantal projectgroepen worden gevormd. Wij zoeken hiervoor nog leden die willen helpen. Dus heb je interesse laat dit even weten aan het bestuur.  

Tijdens de vergaderingen werden de jubilarissen in het zonnetje gezet.

25 jaar lid van onze club:

Emmy Lansink

Frans Hutten

Christel Noordink

Toon Klomp  

40 jaar lid van onze club:

Gerard Mazeland

Rieky Nijmeijer

Marianne Senger

Sabine Scholten

Willy Leusenkamp  

Binnen de tennisvereniging hebben wij veel vrijwilligers die zorgen dat alles op een goede wijze wordt geregeld. Tijdens de vergadering hebben wij alle vrijwilligers bedankt voor het vele werk dat ze verricht voor onze tennisclub. Een bijzonder woord van dank was voor Marianne Senger en Patrick Evers die hun vrijwilligerswerk na vele jaren hebben beëindigd. Ook werd Harold Huiskes bedankt voor zijn werkzaamheden als voorzitter van Stichting Exploitatie Tenniscomplex Deurningen. Zijn taak wordt overgenomen door Okko de Wilde.  

Tijdens de bestuursverkiezing is Bionda Moekotte toegetreden tot het bestuur van Tennisvereniging Deurningen. Met deze verjonging is het bestuur weer klaar voor de toekomst.

Vanaf dit jaar willen ieder jaar een commissie bedanken en als blijk van waardering een passende waardebon aanbieden. Dit jaar hebben wij de gravelploeg en tuinploeg bedankt voor hun vele werkzaamheden op ons tennispark. De heren van de gravelploeg zorgen er jaarlijks voor dat de gravelbanen speelklaar worden gemaakt, ook gedurende het jaar zorgen zij voor het onderhoud op onze tennisclub. De tuinploeg zorgt voor het onderhoud van ons tennispark. Vele zaterdagen zorgen deze heren er voor dat onze tuin een plaatje is en dat bezoekende verenigingen regelmatig een compliment uitdelen voor ons prachtige tennispark. Deze heren hebben wij een waardebon aangeboden van onze baansponsor Frans op de Bult.  

De volgende heren zijn in het zonnetje gezet:   

Ben Droppers, Jan Schepers, Hans Nijmeijer, Johan Hannink, Gerard Bergman, Benny Spijker, Benny Steggink, Cornelus Burink, Theo Klieverik en Joop ten Have, Albert Vrielink, Ben Senger, Herman Hannink, Gerard Bergman en Willy Leusenkamp.  

Het aantal tennisleden van Tennisvereniging Deurningen groeit de laatste jaren mooi. Momenteel hebben we maar liefst 230 tennisleden; dit is een mooi aantal en we hopen dat we dit in het jaar 2021 verder kunnen uitbouwen naar 250.  

Voor de komende maanden staat de competitie gepland. Wij wensen alle tennissers heel veel succes en wij hopen op een aantal kampioenen.  

Nieuwscategorieën