Ledenvergadering 22 april 2021

05 april 2021


 Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de algemene ledenvergadering op:  

Donderdag 22 april 2021 om 20:00 uur via Teams.   

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:  

1.   Opening door de voorzitter.

2.   Jaarverslag door de secretaris.

3.   Jaarverslag TVD door de penningmeester.

4.   Verslag kascommissie TVD.

5.   Begroting 2020.

6.   Verslaglegging Stichting Exploitatie Tenniscomplex Deurningen

7.   Verslag kascommissie SETD, benoeming nieuw lid.

8.   Verslag verbouwing Kantine.

9.   Plan renovatie baan 4 en 5.

10. Jubilarissen.            

* Ben en Willy Droppers (40 jaar)

* Toos Leuveld en Yvonne Nijland (25 jaar lid)

11.  Verslag van de diverse commissies en eventuele wijzigingen.

12.  Jeu de boules

13.  Wat verder ter tafel komt

14.  Rondvraag

15.  Sluiting  

U kunt zich opgeven, voor de algemene ledenvergadering, door te mailen naar [email protected] Bij opgave ontvangt u een uitnodiging, om via teams deel te nemen aan de algemene ledenvergadering. 

Nieuwscategorieën