Jeu de Boules Deurningen

20 december 2021


Aan het eind van het jaar kunnen we toch met een positief gevoel terug kijken op 2021. Door Corona kon er tot half mei van het jaar niet gespeeld worden. Daarna zijn we voorzichtig gestart met 4 banen en was aanmelding van te voren vereist. Vanaf half juli was er weer een vrije inloop en zij we weer over gegaan naar 5 banen. In september hebben veel leden mee gedaan aan een opfriscursus o.l.v. Marcel Steinebach. We kunnen gerust stellen dat de Jeu de boules niet meer is weg te denken uit de gemeenschap Deurningen.

Niet alleen bij onze eigen leden is de animo groot; wij ervaren ook dat steeds meer groepen/buurten/verenigingen de weg weten te vinden naar de banen naast het clubgebouw van de Tennisvereniging. Mocht U ook interesse hebben, neem dan contact op met Harry Slaghekke, tel. 06-27025757. 

Het komende jaar streven we naar een verdere uitbouw van JdB in Deurningen en we hopen we dat er weer uitwisselingen gepland kunnen worden met naburige dorpen.


We spelen in groepsverband op: dinsdag om 14.00 uur, donderdag om 19.00 uur (nu tijdelijk om 14.00 uur 
i.v.m. Corona ) en zondag om 10.00 uur.


We wensen onze leden en sponsoren fijne Kerstdagen en een gezond 2022.


Commissie Jeu de Boules

Nieuwscategorieën