In memoriam Marjon Nijhuis

07 oktober 2021


Op zondagmorgen 3 oktober bereikte ons het trieste bericht dat Marjon Nijhuis was overleden.  

Hoewel we wisten dat ze ernstig ziek was, kwam haar sterven voor sommigen toch nog onverwacht. Marjon kon haar voldoening vinden in het spelen van Jeu de boules. Met een zekere regelmaat was zij dan ook, zo mogelijk,  op de donderdagavond aanwezig.

We wensen haar man Gerrit, kinderen en kleinkinderen sterkte en troost om met de lege plek in hun midden verder te moeten gaan.

Commissie en leden Jeu de boules

Nieuwscategorieën