Verslag jaarvergadering 22 april 2021

25 april 2021


Op donderdag 22 april hadden wij onze ledenvergadering van Tennisvereniging Deurningen. Vaste punten op de agenda zijn een terugblik op het afgelopen jaar, de financiële cijfers van Tennisvereniging Deurningen en Stichting Exploitatie Tenniscomplex Deurningen. Ook kijken we vooruit naar wat nog komen gaat.

Het jaar 2020 had onze tennisverenging ook te maken met Corona. Dit leidde ertoe dat ons clubgebouw op een aantal momenten moest worden gesloten. Gelukkig konden we wel blijven tennissen. Echter wel met beperkingen zoals de avondklok en het niet meer mogen dubbelen. Momenteel mogen we ook weer dubbelen; we zien dan ook dat er weer volop wordt getennist.

Voor 2021 hebben /hadden we een tweetal bijzondere projecten op de agenda staan. Dit is de verbouwing van de kantine. Met man en macht zijn de afgelopen maanden door vele vrijwilligers gewerkt aan de kantine. Het resultaat mag er zijn! Het is werkelijk fantastisch geworden. Als Corona het toelaat zal de kantine ook worden geopend. Een groot woord van dank aan de commissie: Wendy Amweg, Anja Hanste, Erik Wegdam, Rob Sanders, Ruud Steggink en Jeroen Oude Smeijers. Maar uiteraard ook een woord van dank aan alle anderen die vele avonden / zaterdagen hebben geholpen om te komen tot dit prachtige resultaat.

Daarnaast gaan we bezig met vernieuwing van baan 4 en 5. Deze kunstgrasbanen zullen worden veranderd in zogenaamde Pro Vision banen. Dit is laagpolige kunstgrasbaan ingestrooid met rood zand. Deze baan benadert de eigenschappen van een gravelbaan. Dit zal weer een verdere verbetering zijn. Ook is voorgesteld hekwerk op te knappen. Tijdens de vergadering is het besluit genomen het project verder uit te voeren.

Tijdens de vergaderingen werden de jubilarissen in het zonnetje gezet.  

25 jaar lid van onze club:

Yvonne Nijland en Toos Leuveld  

40 jaar lid van onze club:

Ben Droppers en Wil Droppers  

Binnen de tennisvereniging hebben wij veel vrijwilligers die zorgen dat alles op een goede wijze wordt geregeld. Tijdens de vergadering hebben wij alle vrijwilligers bedankt voor het vele werk dat ze verrichten voor onze tennisclub. Een bijzonder woord van dank was voor Riet ten Have en Okko de Wilde. Riet heeft aangeven te stoppen als één van leidsters van de kantinedienst maar blijft nog actief bij Jeu de Boules en zorgt voor de was. Okko heeft de werkzaamheden m.b.t. de sponsorcommissie overgedragen aan de nieuwe leden van deze commissie. 

Het onderhoud van de banen wordt jaarlijks op een voortreffelijke wijze gedaan. Dit betreft zowel het gereedmaken van  de banen als het wekelijkse onderhoud. Binnen de baancommissie zijn de heren Gerard Bergman, Ben Oude Scholten en Bennie Steggink gestopt met hun werkzaamheden, wij willen hun bedanken voor het vele werk dat ze hebben gedaan. Namens de tennisvereniging ontvangen zij nog een bloemetje. 

Aangezien bij ons als tennisvereniging de vrijwilligers een heel belangrijke rol innemen zetten wij jaarlijks een commissie in het zonnetje. Dit jaar is dat de kantinecommissie en de leidsters van de kantinedienst. Beide commissies zorgen ervoor dat het er in de kantine altijd puik uitziet alsmede dat de kantinebezetting op orde is. Wij hebben voor deze mensen een waardebon om met z’n allen een keer een hapje te gaan eten bij Frans op de Bult. Dit zijn de volgende personen: Jan Schepers, Ruud Steggink, Sari Schepers, Elles Oude Smeijers, Riet ten Have, Anita Boers, Chantal Wegman, Ine Wolbers en Wendy Oude Nijhuis. Allen bedankt !

Het aantal tennisleden van Tennisvereniging Deurningen groeit de laatste jaren mooi. Momenteel hebben we maar liefst 240 tennisleden en 40 jeu de Boules Leden. Dit is een mooi aantal en we hopen dat we dit in het jaar 2021 verder kunnen uitbouwen.

Wij hopen dat het de komende maanden de goede kant uitgaat met Corona zodat de maatregelen verder kunnen worden versoepeld. Wij kunnen dan na de tennis genieten van een heerlijk wijntje/biertje in onze nieuwe kantine.   

Nieuwscategorieën